Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem Projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami Rzeczoznawcy ds. PPOŻ

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia poniżej 30 000 euro

Opis