Opróżnianie zbiorników bezodpływowych - szamb i dołów kloacznych oraz transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia poniżej 30 000 euro

Opis