Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. 1 Maja 70, ul. 1 Maja 72, ul. Waryńskiego 48, ul. Waryńskiego 50 w Żyrardowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowych w podziale na części

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia powyżej 30 000 euro

Opis