Udzielenie kredytu budowlanego na sfinansowanie remontu budynku przy ul. 1 Maja 25 w Żyrardowie, nr ew. działki 3577 obr. 3( KW PL 1Z/00048198/4 w ramach projektu pod nazwą ,, Program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia powyżej 30 000 euro

Opis