Usługa w zakresie koszenia terenów zielonych na posesjach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. oraz na posesjach stanowiących własność PGM

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia poniżej 30 000 euro

Opis