Wykonanie i wymiana 2 szt. drzwi wejściowych oraz wykonanie i wymiana 4 szt. okien w klatce schodowej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 9 w Żyrardowie

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia poniżej 30 000 euro

Opis