Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie, na działce nr ew. 3490/1

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia powyżej 30 000 euro

Opis