Wykonanie okresowej 5 - letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach stanowiących własność PGM Żyrardów Sp. z o.o. oraz zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia poniżej 30 000 euro

Opis