Wykonanie okresowej 5 letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia poniżej 30 000 euro

Opis