Gotowość oraz podjęcie interwencji pogotowia w zakresie usuwania awarii instalacji elektrycznych w zasobach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia poniżej 130 000 zł

Opis