Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynku siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o. przy ulicy 1 Maja 58 w Żyrardowie.

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia poniżej 130 000 zł

Opis