Zakup oraz dostawę wraz z rozładunkiem pojemników na odpady komunalne.

Ogłoszenia Kategoria:Zamówienia poniżej 130 000 zł

Opis