Druki/Dokumenty do Pobrania

Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 26.04.2022 w sprawie zmiany stawki za 1 roboczogodzinę do realizacji „Programu spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa w formie świadczenia niepieniężnego”

Zarządzenie nr 194/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Żyrardów

Program spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa w formie świadczenia niepieniężnego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 194/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 r.

Wniosek o odpracowanie zadłużenia czynszowego za korzystanie z lokalu mieszkalnego Załącznik nr 1 do „Programu spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów w formie świadczenia niepieniężnego”

Aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego Załącznik nr 2 do „Programu spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów w formie świadczenia niepieniężnego”

Porozumienie dot. spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia niepieniężnego Załącznik nr 3 do „Programu spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów w formie świadczenia niepieniężnego”

Porozumienie pomiędzy Miastem Żyrardów, a Jednostką Miasta Załącznik nr 4 do „Programu spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów w formie świadczenia niepieniężnego”

Umowa dot. spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia niepieniężnego Załącznik nr 5 do „Programu spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów w formie świadczenia niepieniężnego”

Skierowanie Załącznik nr 6 do „Programu spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów w formie świadczenia niepieniężnego”

Karta dłużnika Załącznik nr 7 do „Programu spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów w formie świadczenia niepieniężnego”

Zarządzenie 181/2019 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 194/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Żyrardów

Zarządzenie Nr. 11/2017 stawka roboczo godziny z dnia 10.2017 r.

Zarządzenie nr 3/2019 Prezesa Zarządu PGM Żyrardów Sp. z o.o. z dnia 14.02.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 Prezesa Zarządu PGM Żyrardów Spółka z o.o. z dnia 09.10.2017 r. dotyczącego ustalenia podstawowych prac oraz stawki za 1 roboczogodzinę do realizacji „Programu spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa”