O Firmie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

PGM Żyrardów Sp. z o.o
PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Jest spółką prawa handlowego, powstałą w roku 1997 z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.

Świadczymy usługi z zakresu zarządzania i administrowania zasobami mieszkalnymi i użytkowymi na terenie miasta Żyrardów. Jesteśmy także zarządcą wspólnot mieszkaniowych na podstawie umów zawartych ze wspólnotami.

Nasi wykwalifikowani pracownicy dokładają wszelkich starań by należące do nas zasoby były w pełni sprawne i użyteczne.

Skład Zarządu Spółki:

Sylwester Topolski
Paweł Rzeszot

– Prezes Zarządu
– Członek Zarządu

Prokurent
Prokurent

– Iwona Pietrzak
– Joanna Leśniak

Skład Rady Nadzorczej:

Sylwester Osiński
Jerzy Słomiński
Bogusława Wardak
Tomasz Wojciech Szwed
Daniel Sawicki

– Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Sekretarz Rady Nadzorczej
– Członek Rady Nadzorczej
– Członek Rady Nadzorczej

Adres

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
96–300 ŻYRARDÓW
ul. Armii Krajowej 5

Kontakt

tel.: +48 46 858 10 00
e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl

NIP: 838–000–04–17
Regon: 750087960
KRS: 0000100226
BDO: 000546054

Struktura majątkowa

Dane wspólników:
Gmina Miasto Żyrardów – udziały o łącznej wartości : 7.002.000 PLN

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Akt założycielski

Akt założycielski Spółki