Struktura organizacyjna


Regulamin organizacyjny

Schemat organizacyjny

Organy, kompetencje

Prezes Zarządu – Robert Rybicki
e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl
telefon: 46 858 10 00
fax: 46 858 10 01

Członek Zarządu – Paweł Rzeszot
e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl
telefon: 46 858 10 00
fax: 46 858 10 01

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE PREZESOWI
• Główna Księgowa
• Dział Księgowości Ogólnej
• Dział Targowisko Miejskie
• Dział Kadr i płac
• Dyrektor Wydziału Obsługi Najemców lokali i Wspólnot Mieszkaniowych
• Dział Administratorów
• Dział Obsługi Budynków Użytkowych
• Dział Obsługi Czynszowa Rozliczeniowej
• Dział Windykacyjny
• Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych
• Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE CZŁONKOWI ZARZĄDU
• Dział Zamówień Publicznych
• Dział Techniczny Inwestycji i Remontów

Rada Nadzorcza

Skład:

Mariusz Adamczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Wojciech Szwed
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bogusława Wardak
Sekretarz Rady Nadzorczej

Marta Ołubek
Członek Rady Nadzorczej

Siedziba

Nasza lokalizacja: