RODO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.  przedstawia informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w PGM Żyrardów Sp. z o.o. dotyczących najemców lokali mieszkalnych i użytkowych , osób składających oferty pracy (CV) oraz przy umowach dzierżawy.

Klauzula informacyjna dla lokali mieszkalnych PGM

Klauzula informacyjna dla lokali użytkowych PGM

Klauzula informacyjna oświadczenie do CV rekrutacja

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przy umowach dzierżawy.

Informacja o sposobie przetwarzania danych RODO umowy dzierżawy na Targowisku Miejskim

Administrator – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o. o. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@prm.zyrardow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.