Punkt Obsługi Mieszkańców

Adres:

ul. 1 Maja 58

Obsługa Administracyjna, Obsługa Finansowo-Rozliczeniowa:

tel. 46 855 05 45

Godziny urzędowania: Obsługa Finansowo-Rozliczeniowa

Poniedziałek: 9:30 – 13:30
Wtorek: 9:30 – 13:30
Środa: 12:30 – 16:30
Czwartek: 9:30 – 13:30
Piątek: 9:30 – 13:30

Godziny urzędowania: Obsługa Administracyjna

Poniedziałek: 9:00 – 15:00
Wtorek: 9:00 – 15:00
Środa: 10:30 – 16:30
Czwartek: 9:00 – 15:00
Piątek: 9:00 – 15:00

Szanowni Państwo

Zachęcamy do korzystania z adresów e-mail poszczególnych działów:

  1. Dział Administracji – da@pgm.zyrardow.pl
  2. Dział Techniczny, Inwestycji i Remontów – dtir@pgm.zyrardow.pl
  3. Dział Obsługi Czynszowo Rozliczeniowej – docr@pgm.zyrardow.pl
  4. Dział Windykacyjny – dw@pgm.zyrardow.pl

oraz z formularza kontaktowego ze strony internetowej Spółki: https://pgm.zyrardow.pl/kontakt/

TELEFONY AWARYJNE:

Instalacji sanitarnej: 601 205 070, 607 446 606

Instalacji elektrycznej: 509 456 037

Eksploatacji sieci i węzłów c. o. :

Osiedla – Józefa Mireckiego, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Moniuszki: 46 856 31 78, 601 375 881

Osiedla – centrum stare i nowe, Stefana Żeromskiego: 46 855 17 98, 605 299 880

Zgłoszenia do godziny 15:00:

Kierownik Działu Technicznego, Inwestycji i Remontów: 882 357 677

Awarie – hydrauliczne: 502 505 878

Awarie – elektryczne, budowlane, stolarskie, ślusarskie, kominiarskie, dachy: 503 199 973