Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach - budynkach Gminy Miasto Żyrardów będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. oraz w budynkach należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

This ogłoszenia appears to have closed down and may be removed soon.

Ogłoszenia Kategoria:Archiwum

Opis