Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie instalacji centalnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 5a w Żyrardowie objętym ochroną Konserwatora Zabytków

Ogłoszenia Kategoria:Archiwum

Opis