Utrzymanie Czystości

Specyfikacja usług utrzymania czystości na terenach i w budynkach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Harmonogram wywozu nieczystości z terenu Miasta Żyrardowa posesje wielolokalowe 2024 r.

Harmonogram budynki Gminne Czerwiec 2024

Harmonogram budynki Wspólnot Czerwiec 2024

Mail

da@pgm.zyrardow.pl