Zgłoś Awarie

Zgłoszenia dokonane przez formularz zgłoszeniowy po godzinie 15 i w dni wolne od pracy będą odczytywane i obsługiwane w kolejnym dniu roboczym. Według kolejności zgłoszeń.

W przypadku pilnych awarii prosimy dzwonić na telefony alarmowe, w zakresie:

–  instalacji sanitarnej – 601 205 070, 607 446 606

–  instalacji elektrycznej – 509 456 037

Eksploatacji sieci i węzłów c.o.:

– osiedla – Józefa Mireckiego, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Moniuszki – 46 856 31 78, 601 375 881

– osiedla – centrum stare i nowe, Stefana Żeromskiego – 46 855 17 98, 605 299 880

Kontakt

tel: 46 858 10 12
tel: 46 858 10 17

dtir@pgm.zyrardow.pl