Inspektor ds. ogólnobudowlanych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Żyrardów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Poszukuje osoby na stanowisko:
Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Miejsce pracy: Żyrardów

Główna zadania na stanowisku.

 • udział w planowaniu inwestycji i remontów budynków,
 • stały nadzór nad bieżącą konserwacją w branży ogólnobudowlanej,  
 • opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia dotyczących branży ogólnobudowlanej,
 • szacowanie kosztów wykonania prac,
 • sporządzanie opinii dotyczących robót budowlanych,
 • dokonywanie odbiorów robót i kompletowanie dokumentacji z tym związanej,
 • nadzór nad wykonywaniem przeglądów okresowych budynków administrowanych przez PGM Żyrardów,
 • kontrola stanu technicznego budynków oraz wykonywanie ocen i opinii,
 • kontrola wykonanych prac w okresie gwarancji  zgodnie z zawartą umową,
 • dopilnowaniem, aby wszystkie ujawnione w okresie gwarancyjnym wady i usterki były usuwane przez wykonawców,
 • udział w odbiorach robót budowlanych
 • sprawowaniem nadzoru technicznego nad usuwaniem awarii,
 • udzielanie pisemnych odpowiedzi w sprawach technicznych.

Kogo poszukujemy!

POTRZEBNE CI BĘDĄ:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe o profilu ogólnobudowlanym
 2. doświadczenie na stanowisku inspektora ds. ogólnobudowlanych lub na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 3. doświadczenie w sporządzaniu obmiarów oraz kosztorysowania w NORMA PRO
 4. znajomość przepisów w zakresie Prawa budowlanego,
 5. bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 6. samodzielność i odpowiedzialność,
 7. rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 8. doświadczenie w pracy nad zabytkami będzie dodatkowym atutem

Co oferujemy:

 1. pracę w stabilnej firmie,
 2. zatrudnienie na umowę o pracę,
 3. wynagrodzenie stosowne do umiejętności i zaangażowania w pracę,
 4. udział w szkoleniach merytorycznych,
 5. możliwość skorzystania z pakietu socjalnego,
 6. możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w siedzibie PGM Żyrardów Sp. z o.o. przy ul. Armii Krajowej 5
w Żyrardowie oraz wykonywanie czynności poza siedzibą. Spółka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – do 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne oraz sztuczne. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks.

Niezbędne dokumenty:

 • Życiorys/CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia, uprawnień, doświadczenia i stażu pracy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – należy pobrać ze strony internetowej www.pgm.zyrardow.pl (w zakładce Komunikaty /RODO).

Dodatkowo:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do:  31 lipca 2023 roku 
 • Miejsce składania dokumentów:

siedziba Spółki PGM Żyrardów (96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 5)

lub elektronicznie pgm@pgm.zyrardow.pl lub pracuj.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: www.pgm.zyrardow.pl