Wybór Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.

Rada Nadzorcza PGM Żyrardów Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 304/2023 z dnia 31.03.2023 roku, został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. z dniem 01.05.2023 roku Pan Sylwester Topolski.

Uchwała Nr. 304/2023